Priser

Arbetskostnad
Skötsel: 420 kr/timmen.
Anläggning: 450 kr/timmen.

Körkostnad
40 kr/mil.
Jag utgår från Kivik.

Kostnader för material, maskinhyra, bortforsling av avfall och liknande tillkommer.

Fast pris kan i vissa fall erbjudas, exempelvis vid beskärning eller fällning av enstaka träd.

Offert vid hustillsyn och andra arbeten.

RUT-AVDRAG FÖR TRÄDGÅRDSTJÄNSTER

RUT-avdrag innebär att du kan få upp till 50 procent lägre arbetskostnad på utvalda trädgårdstjänster. Om du har rätt till avdrag innebär det att du betalar 210 kr/timmen för arbetet istället för 420. Det innebär inget merarbete för dig som köpare.

För att ha rätt till RUT-avdrag behöver du uppfylla Skatteverkets villkor för avdraget. Det jag behöver av dig för att göra RUT-avdrag är ditt personnummer och fastighetsbeteckningen.

RUT-avdrag kan exempelvis ges vid beskärning, borttagande av träd eller buskar, häck/gräsklippning och trädgårdsstädning. Avdrag ges inte för maskinhyra, bortforsling av trädgårdsavfall eller resor.

Läs mer om RUT-avdraget på Skatteverkets hemsida.

 

BETALNING

Jag tar emot direktbetalning med Swish eller lämnar faktura.